connexió a Aruba [Diferència entre l'home incontinent i l'acràtic]

L'home que és acràtic en el sentit més absolut no ho és respecte de tots els objectes i cada un d’ells, sinó precisament respecte d'aquells amb què ens referim a l'home incontinent, ni es caracteritza simplement per estar-hi relacionat (perquè llavors el seu estat seria el mateix que el del incontinent), sinó per estar-hi relacionat d'una certa manera. Perquè l’un, l’incontinent, es condueix d'acord amb la seva pròpia elecció, pensant que sempre ha de perseguir el plaer del moment; mentre que l'altra, l’acràtic, no ho creu, però, tanmateix, actua igual.


Ètica a Nicòmac, llibre VII, capítol 3, §2

Termes del text que figuren al glossari de Aristòtil: