connexió a Aruba [Un home jove no pot ser filòsof]

El que s'ha dit ve confirmat pel fet que, mentre hi ha homes joves que esdevenen geòmetres, matemàtics i savis en assumptes semblants, hom creu que no es pot trobar un sol home jove que sigui prudent. La raó és que aquesta saviesa no sols es refereix als universals, sinó també als particulars, i aquests es coneixen a través de l'experiència, però un home jove no té experiència, perquè és el temps el que dona l’experiència; de fet, també podem fer-nos aquesta pregunta, per què un nen es pot convertir en un matemàtic, però no en un filòsof o un físic. ¿És perquè els objectes de les matemàtiques existeixen per abstracció, mentre que els primers principis d'aquestes altres matèries provenen de l'experiència, i perquè els homes joves no tenen cap convicció pròpia sobre aquests últims, sinó que simplement utilitzen el llenguatge adequat, mentre que pel que fa als objectes matemàtics, la seva essència és prou simple per a ells?


Ètica a Nicòmac, llibre VI, capítol 6, §2

Termes del text que figuren al glossari de Aristòtil: