connexió a Aruba [Art i producció]

En tot allò que pot ser d’una altra manera s'inclouen tant accions com coses produïdes; produir i actuar són coses diferents (En aquest punt ens referim a allò que s’ha dit en les nostres obres exotèriques); de manera que l’aplicació de la raó a la capacitat d'actuar és diferent de l’aplicació de la raó a la capacitat de produir. D'aquí ve que tampoc s'incloguin l’una en l'altra; perquè ni l’acció és producció ni la producció és acció. Ara bé, com que hi ha arts, per exemple, l'arquitectura és un art i és essencialment una aplicació de la raó a la capacitat de produir, i no hi ha cap art que no sigui resultat de la raó ni un resultat tal que no sigui un art, l'art és idèntic a la capacitat de produir les coses exteriorment auxiliats per la raó, cosa que implica la presència d’una veritable línia de raonament. Tot l'art està relacionat amb la creació d'un ésser, és a dir, amb l’anàlisi i la consideració de com pot sorgir alguna cosa que podria ser o no ser, i l'origen de la qual està en el creador i no en la cosa feta; perquè l'art no es refereix ni a coses que són, ni coses que es produeixen per necessitat, ni a coses que ho fan segons la natura (ja que aquestes tenen el seu origen en elles mateixes). Essent la producció i l’acció diferents, l’art ha de ser una qüestió de produir, no d'actuar. I en un cert sentit, l'atzar i l'art estan relacionats amb els mateixos tipus d’objectes; com diu Agathon, «l'art estima la probabilitat i l'atzar estima l'art». L'art, tal com veiem, és una facultat referida a la producció, que implica un veritable raonament, i la manca d'art, per contra, és una producció que implica una línia de raonament falsa; tots dos casos es refereixen a coses contingents que poden ser diferents.


Ètica a Nicòmac, llibre VI, capítol 3, §1

Termes del text que figuren al glossari de Aristòtil:
acció, art,