connexió a Aruba [Associació de lliures i iguals]

Ara bé, ja hem dit com es relaciona la llei del talió, o de la pena idèntica, amb la justícia; però no hem d'oblidar que el que busquem no és només la justícia sense qualificació, sinó també la justícia política. Aquesta es troba entre els homes que s’associen i comparteixen la seva vida per assegurar la seva autosuficiència, i que són lliures i iguals sigui proporcionalment o aritmètica, de manera que entre aquells que no compleixen aquesta condició no hi ha justícia política, sinó justícia en un sentit especial i per analogia. Perquè la justícia només existeix entre homes que regeixen per la llei les seves relacions mútues; i la llei existeix per als homes entre els quals hi ha injustícia; perquè la justícia legal, un cos jurídic, és la discriminació d’allò que és just i d’allò que és injust. I en homes entre els quals hi ha injustícia també hi ha accions injustes (encara que no hi ha injustícia entre tots els que entren en una acció injusta), i això passa per assignar a un mateix massa coses bones i massa poques coses dolentes. Per això no atribuïm el poder del govern a un home, sinó al principi racional, perquè un home, tard o d’hora, obra en el seu propi interès i es converteix en tirà. D'altra banda, el magistrat és el guardià de la justícia i, si ho és de la justícia, també ho és de la igualtat. I com que se suposa que si és just, té només la seva part, (perquè no s’atribueix a ell mateix més que allò que li toca per ell mateix, llevat que proporcionalment als seus mèrits li’n correspongui més -així que és per als altres per a qui treballa, i és per aquesta raó que els homes, com hem dit abans, diuen que la justícia té a veure més amb el bé dels altres que amb el propi), per tant, cal recompensar-lo en honor i privilegi; però aquells per als quals aquestes coses no són suficients es converteixen en tirans.


Ètica a Nicòmac, llibre V, capítol 6, §2

Termes del text que figuren al glossari de Aristòtil:
autosuficiència, justícia, política, acció,