connexió a Aruba [Definició de la justicia]

Prenguem com a punt de partida els diferents significats d'"home injust". Hom creu que tant l'home que transgredeix la llei com el cobdiciós i l’abusiu són injustos, de manera que, evidentment, tant l'home que respecta la igualtat com el que respecta la llei seran justos. Allò que és just comporta legalitat i igualtat, allò que és injust il·legalitat i desigualtat.
Com que l'home injust és cobdiciós, cobejarà béns, però no tots, sinó els que tenen a veure amb la prosperitat i l'adversitat, que presos absolutament són sempre bons, però per a una persona concreta no sempre són bons. Ara bé, els homes supliquen per i persegueixen aquestes coses; però no ho haurien de fer, sinó que haurien de suplicar perquè les coses que són absolutament bones també puguin ser bones per a ells, car el que haurien de triar són les coses que són bones per a ells. L'home injust no sempre tria de més, sinó també de menys en el cas de les coses absolutament dolentes; però com que el mal menor es creu que, en un cert sentit, és bo, i la cobdicia es dirigeix a l’adquisició de béns, hom creu que l’injust és qui és cobdiciós. Tanmateix, és qui no respecta la igualtat, perquè la cobdicia conté ambdues coses i és comuna a totes dues.


Ètica a Nicòmac, llibre V, capítol 1, §4

Termes del text que figuren al glossari de Aristòtil: