connexió a Aruba [Educats en els palers i els dolors]

Hem de prendre com a signe de les disposicions del caràcter el plaer o el dolor que es produeix en els actes que els corresponen; ja que l'home que s'absté dels plaers corporals i s’hi complau és temperat, mentre que l'home que ho suporta malament és intemperant, i qui es manté ferm davant dels perills i s’hi complau o almenys no l’angoixen, és valent, mentre que l'home que s’aterreix és un covard. Perquè l'excel·lència moral té a veure amb els plaers i els dolors; és pel plaer que fem les coses dolentes, i pel dolor que ens abstenim de les nobles. Per tant, hauríem d'haver estat educats d'una manera particular des de la nostra joventut per, com diu Plató, sentir plaer i sentir dolor en les coses que on convé sentir-los; perquè en això consisteix l'educació correcta.


Ètica a Nicòmac, llibre II, capítol 3, §1

Termes del text que figuren al glossari de Aristòtil:
caràcter,