connexió a Aruba [Els infortunis poden malmetre la felicitat]

Si els actes virtuosos són, com hem dit, allò que dóna a la vida el seu caràcter, cap home feliç per la virtut no pot ser miserable; perquè mai farà actes que siguin odiosos i mesquins. Ja que l'home que és realment bo i savi, creiem que assumeix totes les eventualitats de la vida situant-les en el seu punt i sempre sap extreure el millor de les circumstàncies, igual com un bon general fa el millor ús militar de l'exèrcit al seu comandament i un bon sabater fa les millors sabates amb el cuir que li donen; i així mateix amb tots els altres bons artesans. I si aquest és el cas, l'home feliç per la virtut mai no pot esdevenir desgraciat; encara que no aconseguirà sentir-se venturós, si pateix infortunis com els de Príam.


Ètica a Nicòmac, llibre I, capítol 8, §4

Termes del text que figuren al glossari de Aristòtil:
virtut, caràcter, art,