connexió a Aruba [El bé que dóna sentit a l'activitat humana]

Si és veritat que existeix algun fi dels nostres actes que nosaltres volem per ell mateix, mentre que els altres fins no els cerquem més que en ordre a aquest mateix fi, si és veritat també que no en totes les circumstàncies ens determinem a obrar enlairant-nos d'un fi particular vers un altre -perquè procediríem fins a l'infinit i les nostres tendències es buidarien del seu contingut i restarien sense efectivitat-, és evident que aquest darrer fi pot ser el bé i fins i tot el bé suprem. ¿No és veritat que, pel que fa a la vida humana, la ciència o coneixement d'aquest bé té una enorme importància i que, en posseir-lo, igual que els arquers que tenen el blanc davant els ulls, tindrem ocasions de descobrir allò que cal fer?
Si això és així, ens cal delimitar, encara que sigui sumàriament, la naturalesa d'aquest bé i quines ciències i quines facultats implica.
Podria semblar que depèn de la més important de les ciències i, sobretot, de la ciència que tot ho vertebra. Aquesta és, segons que sembla, la ciència política. Ella determina quines són les ciències indispensables en tota ciutat, determina quines ha d'aprendre cada ciutadà i en quina mesura les ha d'aprendre. ¿No és veritat que les ciències més honrades depenen d'ella, com, per exemple, la ciència militar, l'economia i la retòrica? En utilitzar la política les altres ciències pràctiques i en legislar què és el que cal fer i què és el que cal evitar, la finalitat que persegueix la política pot involucrar les finalitats de les altres ciències, fins al punt que la seva finalitat sigui el bé suprem de l'home. Perquè quan el bé privat és el mateix que el bé l'Estat, sembla molt més important i molt més d'acord amb els fins autèntics vetllar i salvaguardar el bé de l'Estat. El bé és certament desitjable quan interessa un sol individu; però és més bell i més diví procurar-lo per a un poble i un Estat.


Ètica a Nicòmac, llibre I, capítol 1, §3

Termes del text que figuren al glossari de Aristòtil:
bé privat, política,