connexió a Aruba [Comunisme, naturalisme i humanisme.]

El comunisme és la transcendència positiva de la propietat privada en tant que auto-alienació humana, i per això és l'apropiació real de l'essència humana per l’home i per a l’home; El comunisme per tant representa el retorn complet de l’home a ell mateix com a ésser social (és a dir, ésser humà) – un retorn acomplert conscientment i abraçant tota la riquesa del desenvolupament anterior. Aquest comunisme, com a naturalisme plenament desenvolupat, equival a l’humanisme, i com a humanisme plenament desenvolupat equival al naturalisme; és la resolució genuïna del conflicte entre l’home i la naturalesa i entre home i home – la vertadera resolució del conflicte entre existència i essència, entre objectivació i autoafirmació, entre llibertat i necessitat, entre individu i espècie. El comunisme és la solució a l'enigma de la història, i ell mateix sap que és aquesta solució.


Manuscrits econòmico-filosòfics, 3rMan, IV, 5. Pag. 147

Termes del text que figuren al glossari de Marx, Karl:
comunisme, història, llibertat, Propietat privada,